Katedra mezinárodního obchodu (KMO) se ve své pedagogické i výzkumné činnosti systematicky věnuje oblasti internacionalizace podnikatelských aktivit. Cílem předmětů a studijních programů nabízených KMO je vychovávat vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří mohou zastávat funkce ve vrcholovém a středním managementu firem působících na zahraničních trzích. KMO má zásadní podíl na výuce jak bakalářského, tak i navazujícího magisterského studijního programu Mezinárodní obchod, garantuje výuku vedlejší specializace International Business Strategies vyučovanou v angličtině, i řadu předmětů v doktorském studijním programu Mezinárodní obchod. Oceněním kvality činnosti katedry je fakt, že v roce 2018 byla klíčovým programům vyučovaným KMO, tedy magisterskému oboru Mezinárodní obchod a oboru International Business- Central European Realities, potvrzena prestižní mezinárodní akreditace EPAS na nejdelší možnou dobu 5ti let.

Zajímáte se o studium předmětů KMO?

Zaujaly vás předměty Katedry mezinárodního obchodu? Chcete v rámci studia spolupracovat s českými i nadnárodními společnostmi? Naše předměty můžete studovat v rámci programů FMV:

Anebo se staňte naším doktorandem na oboru Mezinárodní ekonomické vztahy:

  • Zajímáte se o studium předmětů KMO?
  • Zajímáte se o studium předmětů KMO?
  • Zajímáte se o studium předmětů KMO?