Katedra mezinárodního obchodu (KMO) se ve své pedagogické i výzkumné činnosti systematicky věnuje oblasti internacionalizace podnikatelských aktivit. Cílem předmětů a studijních programů nabízených KMO je vychovávat vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří mohou zastávat funkce ve vrcholovém a středním managementu firem působících na zahraničních trzích. KMO má zásadní podíl na výuce jak bakalářského, tak i navazujícího magisterského studijního programu Mezinárodní obchod, garantuje výuku vedlejší specializace International Business Strategies vyučovanou v angličtině, i řadu předmětů v doktorském studijním programu Mezinárodní ekonomické vztahy. Oceněním kvality činnosti katedry je fakt, že v roce 2018 byla klíčovým programům vyučovaným KMO, tedy magisterskému oboru Mezinárodní obchod a oboru International Business- Central European Realities, potvrzena prestižní mezinárodní akreditace EPAS na nejdelší možnou dobu pěti let.

Are you interested in the courses we offer?

Are you interested in the courses offered by the Department of International Business? Do you want to cooperate with various Czech and international companies during your studies? Join one of the programmes of the Faculty of International Relations:

Or become our Ph.D. student in the programme International Economic Relations:

  • Are you interested in the courses we offer?
  • Are you interested in the courses we offer?
  • Are you interested in the courses we offer?