Category: Aktuality

Department of International Business welcomes new colleagues

The Department of International Business welcomes Aliya Alghozina, M.A., Ph.D., and Gauri Bhasin who joined our team in September 2018. Aliya Alghozina, M.A., Ph.D. Aliya Algozhina is an Assistant Professor at the University of Economics in Prague (VŠE) since September 2018. She received her PhD. and M.A. in Economics from CERGE-EI (under US permanent charter) in […]

Department of International Business welcomes new colleagues

We are changing the language of our website from Czech to English

One of the main objectives of the Department of International Business is internationalization of all its activities, involvement of students in international projects and teams as well as research in the field of internationalization of entrepreneurial activities. One of the steps we want to take to fulfil this goal is changing our website from Czech […]

Department of International Business welcomes new colleagues

Termíny odevzdávání kvalifikačních prací na KMO v akademickém roce 2018/2019

Studenti, kteří chtějí svou kvalifikační práci obhájit v akademickém roce 2018/2019, musí práci odevzdat nejpozději v následujících termínech: do 7.12.2018 (pro obhajoby v lednu/ únoru 2019) 26.4.2019 (pro obhajoby v květnu/ červnu 2019) do 28.6.2019 (pro obhajoby v září 2019). Práci je třeba nejpozději v tyto dny nahrát do InSIS a současně doručit dva svázané výtisky na sekretariát KMO […]

Department of International Business welcomes new colleagues

Ohlédnutí za mezinárodní konferencí EMAC Regional

Fakulta mezinárodních vztahů VŠE hostila ve dnech 12.9.- 14.9.2018 mezinárodní vědeckou konferenci „9th EMAC Regional konference- Marketing Challenges, Innovations and Trends in Emerging Markets.“ Jednalo se o jednu ze dvou hlavních konferencí pořádanou Evropskou marketingovou akademií (EMAC) v tomto roce. Hlavním organizátorem byla Katedra mezinárodního obchodu, jejíž vedoucí Ing. Petr Král, Ph.D. konferenci předsedal. Konference byla zahájena rektorkou VŠE […]

Department of International Business welcomes new colleagues

Úspěšná obhajoba disertační práce Michaela Bahlese

Dne 21. 9. 2018 proběhla před komisí pro obhajoby doktorských prací velká obhajoba našeho dlouholetého kolegy Michaela Bahlese. Téma disertační práce bylo „Success Factors of Standardized International Communication Campaigns“. Školitelkou práce byla prof. Ing. Hana Machková, CSc. Michael Bahles učí na KMO mimosemestrální kurz 2MO434 „International Brand Communication Strategy“. Panu doktorovi Bahlesovi srdečně gratulujeme.

Department of International Business welcomes new colleagues

Za Marcelou Kalouskovou

Katedra mezinárodního obchodu s hlubokým zármutkem oznamuje, že dne 6. září 2018 zemřela ve věku 66 let paní Marcela Kalousková, dlouholetá sekretářka katedry. V srdcích všech, kteří jsme ji znali, zůstane Marcela navždy zapsána jako energická, pracovitá a laskavá žena s osobitým smyslem pro humor a pevnými názory. Čest její památce.

Department of International Business welcomes new colleagues

Významná mezinárodní marketingová konference již v září na VŠE

Vysoká škola ekonomická v Praze ve dnech 12. až 14. září 2018 hostí jednu z předních mezinárodních marketingových konferencí – 9th EMAC Regional Conference Marketing Challenges, Innovations and Trends in Emerging Markets. Konference zájemcům nabízí jedinečnou příležitost dozvědět se o aktuálním dění a vývoji v oblasti marketingu, obchodu, managementu a dalších příbuzných oblastech. Více informací […]

Department of International Business welcomes new colleagues

Zrušení úředních hodin sekretariátu KMO

Úřední hodiny sekretariátu KMO se až do odvolání ruší. Zástup zajišťuje sekretariát Katedry podnikového a evropského práva, paní Margita Kinclová.

Department of International Business welcomes new colleagues

Za Ing. Jiřinou Korandovou

Katedra Mezinárodního obchodu FMV VŠE s lítostí oznamuje, že v pondělí 23. července 2018 zemřela ve věku 89 let dlouholetá členka katedry, Ing. Jiřina Korandová. Všichni, kdo jsme ji znali, budeme na ni s láskou a úctou vzpomínat jako na laskavého, milého člověka, s pozitivním myšlením a vztahem k lidem. Poslední rozloučení se konalo v […]

Department of International Business welcomes new colleagues

Konzultační a úřední hodiny během hlavních prázdnin

Konzultační hodiny akademických pracovníků katedry mezinárodního obchodu a úřední hodiny sekretariátu katedry jsou v době letních prázdnin od 1.7.2018 do 31.8.2018 zrušeny.