Archiv rubriky: Aktuality

Úspěšná obhajoba disertační práce Michaela Bahlese

Dne 21. 9. 2018 proběhla před komisí pro obhajoby doktorských prací velká obhajoba našeho dlouholetého kolegy Michaela Bahlese. Téma disertační práce bylo „Success Factors of Standardized International Communication Campaigns“. Školitelkou práce byla prof. Ing. Hana Machková, CSc. Michael Bahles učí na KMO mimosemestrální kurz 2MO434 „International Brand Communication Strategy“. Panu doktorovi Bahlesovi srdečně gratulujeme.

Úspěšná obhajoba disertační práce Michaela Bahlese

Za Marcelou Kalouskovou

Katedra mezinárodního obchodu s hlubokým zármutkem oznamuje, že dne 6. září 2018 zemřela ve věku 66 let paní Marcela Kalousková, dlouholetá sekretářka katedry. V srdcích všech, kteří jsme ji znali, zůstane Marcela navždy zapsána jako energická, pracovitá a laskavá žena s osobitým smyslem pro humor a pevnými názory. Čest její památce.

Úspěšná obhajoba disertační práce Michaela Bahlese

Významná mezinárodní marketingová konference již v září na VŠE

Vysoká škola ekonomická v Praze ve dnech 12. až 14. září 2018 hostí jednu z předních mezinárodních marketingových konferencí – 9th EMAC Regional Conference Marketing Challenges, Innovations and Trends in Emerging Markets. Konference zájemcům nabízí jedinečnou příležitost dozvědět se o aktuálním dění a vývoji v oblasti marketingu, obchodu, managementu a dalších příbuzných oblastech. Více informací […]

Úspěšná obhajoba disertační práce Michaela Bahlese

Zrušení úředních hodin sekretariátu KMO

Úřední hodiny sekretariátu KMO se až do odvolání ruší. Zástup zajišťuje sekretariát Katedry podnikového a evropského práva, paní Margita Kinclová.

Úspěšná obhajoba disertační práce Michaela Bahlese

Za Ing. Jiřinou Korandovou

Katedra Mezinárodního obchodu FMV VŠE s lítostí oznamuje, že v pondělí 23. července 2018 zemřela ve věku 89 let dlouholetá členka katedry, Ing. Jiřina Korandová. Všichni, kdo jsme ji znali, budeme na ni s láskou a úctou vzpomínat jako na laskavého, milého člověka, s pozitivním myšlením a vztahem k lidem. Poslední rozloučení se konalo v […]

Úspěšná obhajoba disertační práce Michaela Bahlese

Konzultační a úřední hodiny během hlavních prázdnin

Konzultační hodiny akademických pracovníků katedry mezinárodního obchodu a úřední hodiny sekretariátu katedry jsou v době letních prázdnin od 1.7.2018 do 31.8.2018 zrušeny.

Cena nakladatelství Oeconomia pro autorský kolektiv KMO

Katedra mezinárodního obchodu VŠE v Praze gratuluje autorskému kolektivu publikace International Business Operations (Alexej Sato, Jaroslav Halík a Vít Hinčica) k ceně nakladatelsví Oeconomia za nejprodávanější tituly. Cenu předala dne 15. května 2018 rektorka Vysoké školy ekonomické – Hana Machková. Anotace publikace: Kniha International Business Operations poskytuje kompaktní přehled různých operací využívaných v mezinárodním obchodování. Je užitečná nejen […]

Cena nakladatelství Oeconomia pro autorský kolektiv KMO

Prezentace studentů předmětu Podnikový projekt v letním semestru 2018

Komunikační strategie pro společnost ČEZ ESCO Úspěšnou obhajobou projektu v rámci předmětu 2MO500 – Podnikový projekt – se společností ČEZ ESCO, byla završena práce pětice studentů magisterského studia. Studenti (4 studentky a 1 student) pod odborným dohledem vedoucí projektu Ing. Ivety Němečkové, Ph.D. pro společnost ČEZ ESCO navrhli komunikační strategii. Vedoucí projektu Ing. Iveta Němečková, Ph.D.: „Ve […]

Prezentace vítězných projektů z předmětu Mezinárodní marketing v letním semestru 2018

Studenti předmětu Mezinárodní marketing v průběhu letního semestru zpracovávali týmové projekty s cílem oslovit různé cílové skupiny Fakulty mezinárodních vztahů a identifikovat příležitosti pro její další růst ve vybraných segmentech. Dne 15. května dostalo pět nejlepších týmů složených z českých a mezinárodních studentů možnost prezentovat výsledky své práce vedení fakulty včele s jejím děkanem, doc. […]

Cena nakladatelství Oeconomia pro autorský kolektiv KMO

Katedra mezinárodního obchodu VŠE v Praze gratuluje autorskému kolektivu publikace International Business Operations (Alexej Sato, Jaroslav Halík a Vít Hinčica) k ceně nakladatelsví Oeconomia za nejprodávanější tituly. Cenu předala dne 15. května 2018 rektorka Vysoké školy ekonomické – Hana Machková. Anotace publikace: Kniha International Business Operations poskytuje kompaktní přehled různých operací využívaných v mezinárodním obchodování. Je užitečná nejen […]