Bakalářské práce

V souvislosti s přechodem na nový informační systém ISIS se celý proces odevzdávání a zpracování bakalářských prací řídí nově příslušným metodickým pokynem.

  • Pokyny k psaní kvalifikačních prací: dokument ve formátu PDF
  • Souhrnné informace
  • Závěrečné práce v ISIS - metodický pokyn: dokument ve formátu PDF
  • Termíny
  • Témata bakalářských prací: KMO podporuje, aby si student navrhl též vlastní téma. Musí ho ale konzultovat s učitelem některé z oborových kateder, který bude ochoten bakalářskou práci vést.
  • Opatření děkanky FMV ke kvalifikačním pracím (č.1/2008)
  • Formulář pro posudek oponenta. ZIP soubor obsahuje dvě verze formuláře a) pro MS Word verze 2007, 2010 a 2013, b) pro MS Word 2003 (s klasickými menu, tuto verzi dost firem stále ještě používá). Po stažení ZIP soubor rozbalte a vyberte si odpovídající verzi formuláře. Oponenti z VŠE (resp. mající přístup do ISIS) by raději měli posudek vložit přímo ve webovem rozhraní ISIS: u příslušného studento klikněte na ikonu "Vložit posudek", na další stránce jsou dvě volby, zvolte "Zadat posudek". Zobrazí se webový formulář, po jeho vyplnění a uložení bude automaticky vygenerován PDF soubor s posudkem.
  • Termíny odevzdání bakalářských prací pro příslušný semestr jsou zveřejňovány vždy začátkem semestru na stránkách kmo.vse.cz v sekci Aktuality (na hlavní straně) a na nástěnce KMO