Bakalářské práce

V souvislosti s přechodem na nový informační systém ISIS se celý proces odevzdávání a zpracování bakalářských prací řídí nově příslušným metodickým pokynem.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague