Termíny

Termíny odevzdání BP a termíny obhajob

 Termín odevzdání bakalářské práce  Termín konání obhajoby BP
 19. 12. 2012 leden 2013