Okruhy SZZ

Okruhy SZZ včetně doporučené studijní literatury jsou uvedeny v příslušném sylabu v InSIS.