Okruhy SZZ

Okruhy SZZ včetně doporučené studijní literatury jsou uvedeny v příslušném sylabu v InSIS.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague