Okruhy plán E

Část A: Mezinárodní obchodní operace

 • Obchodní metody v dovozních a vývozních operacích.
 • Formy vstupu podniků na zahraniční trhy.
 • Mezinárodní kupní smlouva, její uzavíraní, obsah a používané dokumenty.
 • Dodací podmínky v mezinárodních kupních smlouvách, Incoterms, kritéria pro volbu podmínek.
 • Cena v dovozních a vývozních operacích.
 • Platební podmínky v mezinárodních kupních smlouvách, jejich funkce, druhy a kritéria pro volbu.
 • Směnka a šek a jejich použití v mezinárodním obchodě.
 • Platební podmínky. Faktory ovlivňující volbu platebních podmínek, druhy platebních podmínek.
 • Zajišťovací bankovní instrumenty.
 • Cla, celní řízení, celní režimy a používané dokumenty.
 • Logistické zajišťování dovozních a vývozních operací (vztahy k dopravcům, speditérům, skladování zboží ap.).
 • Smluvní zajišťování přepravy v mezinárodním styku podle jednotlivých dopravních oborů, používané dokumenty.
 • Ekonomický význam pojištění v mezinárodním obchodě, pojištění přepravních rizik, úvěrových rizik, odpovědnosti za škodu a další používané druhy pojištění.
 • Úvěry v mezinárodním obchodě, jejich hlavní druhy a rizika s nimi spojená.
 • Factoring.
 • Forfaiting.
 • Leasing.
 • Zvláštní obchodní operace (kompenzace, vazbové obchody, reexporty, switche).

Část B: Mezinárodní obchod

 • Obecný význam mezinárodního obchodu a jeho funkce ve vztahu k národní ekonomice.
 • Teorie mezinárodního obchodu.
 • Teorie měnového kurzu a systémy měnového kurzu.
 • Mezinárodní měnové systémy.
 • Teorie platební bilance, vyrovnávací procesy.
 • Podpora exportu v ČR, její institucionální zajištění.
 • Obchodní politika jako systém.  
 • Mnohostranný obchodní systém WTO.  
 • Regionalismus v mezinárodním obchodě.
 • Mezinárodní organizace s činností vztahující se k obchodu.
 • Společná obchodní politika EU. Obchodní politika ČR.  
 • Přímé zahraniční investice, aktuální otázky jejich vývoje ve svět, dopady světové krize.
 • Podpora přímých zahraničních investic v ČR, její institucionální zajištění.
 • Aktuální otázky vývoje mezinárodního obchodu, dopady světové krize.
 • Aktuální otázky vývoje zahraničního obchodu v ČR, dopady světové krize. 

Seznam základní literatury

Část A:

 • MACHKOVÁ, Hana, ČERNOHLÁVKOVÁ, Eva, SATO, Alexej, aj. Mezinárodní obchodní operace. 5. aktual. vyd. Praha : Grada Publishing, 2010. 242 s. ISBN 978-80-247-3237-4.

 

Část B:

 • KALÍNSKÁ, Emilie a kol.: Mezinárodní obchod v 21. století. Grada Publishing 2010. 225 s. ISBN 978-80-247-3396-8.

Seznam doporučené literatury

 • Kalínská, E., Štěrbová, L. a kol.: Mezinárodní obchod. Praha: VŠE, 2007. ISBN 978-80-245-1299-0 
 • Žamberský, P., Taušer, J.: Ekonomie měnového kursu I. Praha: VŠE, 2003. ISBN 80-245-0637-8
 •  Sato, A.: Mezinárodní obchodní operace II (praktická příručka). Praha: HZ Editio, ISBN 80-86009-27-0