Hostování učitelů KMO na IAE Lyon

IAE Lyon School of Management při Université Jean Moulin Lyon 3 zahájila oslavy 60. výročí svého založení organizací týdne mezinárodní aktivit. V rámci International Week 2016 bylo v angličtině realizováno 88 seminářů, jež učilo 63 hostujících profesorů z 25 zemí celého světa. VŠE zajistila výuku 5 seminářů, čtyři proběhly v týdnu od 4. ledna 2016 v Lyonu a jeden seminář se uskutečnil v Praze.

Čtyři semináře v Lyonu zajistila Katedra mezinárodního obchodu, jejíž učitelé na této partnerské škole hostují pravidelně. Vedoucí katedry Ing. Petr Král, Ph.D. zajistil výuku dvou seminářů na téma International Marketing Communication with the Emphasis on Central Europe, doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. učila World Trade and Investing Rules – Creating the Business Environment a Ing. Radek Čajka, Ph.D. seminář na téma International Financial Management.

Další významnou součástí programu byly zasedání International Advisory Board (mezinárodní poradní orgán IAE Lyon), jehož členkou je od roku 2014 prof. Ing. Hana Machková, CSc., a zasedání konsorcia vysokých škol, které mají prestižní akreditaci EPAS pro obory mezinárodní obchod. MIB EPAS Consortium bylo založeno v červnu 2015 na zasedání, které se konalo na VŠE v Praze. Členy konsorcia jsou Faculty of Business Studies, University of Vaasa (Finsko), IAE Lyon School of Management, Université Jean Moulin Lyon 3 (Francie), RISEBA – Riga International School of Economics and Business Administration (Lotyšsko), School of Business, Lappeenranta University of Technology (Finsko), Sheffield Business School, Sheffield Hallam University (UK) a VŠE v Praze. Cílem konsorcia je rozvoj spolupráce v oblasti studentských výměn, programů typu double degree, spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, a v neposlední řadě i posílení známosti akreditace EPAS.

Lyon_1