Konzultační a úřední hodiny během hlavních prázdnin

Konzultační hodiny akademických pracovníků katedry mezinárodního obchodu a úřední hodiny sekretariátu katedry jsou v době letních prázdnin od 1.7.2016 do 31.8.2016 zrušeny.