Termíny odevzdávání kvalifikačních prací na KMO v zimním semestru 2016/2017

Studenti, kteří chtějí svou kvalifikační práci obhájit v ZS 2016/2017, tj. v lednu 2017, musí práci odevzdat nejpozději do 7.12.2016.

Práci je třeba nejpozději v tento den nahrát do insis a současně doručit dva svázané výtisky na sekretariát KMO v úředních hodinách.

Pro odevzdání je třeba mít s sebou vytištěné potvrzení o nahrání práce do insis. Součástí kvalifikační práce je podepsané prohlášení autora. Bez těchto náležitostí není možné práci odevzdat.

Upozorňujeme, že v tomto semestru je termín odevzdání prací opět stanoven jednotně pro celou fakultu a není jej tedy možné za žádných okolností měnit.