Konzultační a úřední hodiny během hlavních prázdnin 2017

Konzultační hodiny akademických pracovníků katedry mezinárodního obchodu a úřední hodiny sekretariátu katedry jsou v době letních prázdnin od 1.7.2017 do 31.8.2017 zrušeny.