Termíny státních zkoušek v září 2017

Státní závěrečné zkoušky řádné i opravné jak v bakalářském, tak magisterském studiu, se budou konat v období od 6.9.2017 do 15.9.2017. Termíny budou vypsány s takovou kapacitou, aby dostačovala pro všechny přihlášené studenty. Z kapacitních důvodů ale KMO není schopna garantovat přesná data konání zkoušek pro jednotlivé studenty.

Z technických důvodů není možné vypsat v InSIS termíny zkoušek před 1.9.2017. Termíny tedy budou vypsány a otevřeny k přihlašování 1.9.2017 v průběhu dne.

Žádáme studenty, aby počítali s konáním zkoušek kdykoliv mezi 6.9.2017 a 15.9.2017 a začali se připravovat v dostatečném předstihu.