Prezentace nejlepších studentských projektů zpracovaných v předmětu Mezinárodní marketing pro společnost 3M Česko

Po přípravách, které trvaly celý semestr, prezentovali v úterý 9. ledna 2018 nejlepší týmy studentů magisterského oboru Mezinárodní obchod výsledky své práce na půdě Inovačního centra 3M Česko. Projekty ohromily svým odborným a strategickým zpracováním, které studenti konzultovali jak se svými vyučujícími, tak především s marketéry ze společnosti 3M Česko.

Spolupráce 3M Česko s katedrou mezinárodního obchodu v rámci předmětu Mezinárodní marketing probíhá již šestým rokem a podle marketingového ředitele 3M Česko Reného Skučka má kvalita projektů jednoznačně vzestupnou tendenci. Letos se týmy složené ze čtyř nebo pěti studentů mohli rozhodnout pro jedno ze tří neotřelých témat – Plastové komponenty pro automobilový průmysl, Identifikace tržních příležitostí pro bezpečnostní filtry nebo E-commerce jako faktor růstu v oblasti brusných systémů a osobních ochranných pomůcek.

Závěrečné prezentace nejúspěšnějších týmů proběhly formou dialogu, kdy mladí marketéři představovali své nápady a projektová řešení, přičemž se jim dostalo cenné zpětné vazby od marketérů 3M odpovědných za příslušnou kategorii produktů. Ověřili si tak, nakolik se jim povedlo sestavit funkční marketingovou strategii a jak úspěšní by byli v reálném tržním segmentu společnosti 3M.

Týmové projekty jsou tak příležitostí pro studenty vyzkoušet si skutečnou marketingovou práci na reálných produktech z B2B trhu. Studenti celý semestr pracují na projektech ve smíšených týmech se zahraničními studenty, a získávají tak i zkušenosti s prací v interkulturních týmech.