Prezentace vítězných projektů v předmětu Mezinárodní marketingová komunikace pro Plzeňský Prazdroj

Poslední týden semestru byl v rámci předmětu Mezinárodní marketingová komunikace ve znamení prezentací vítězných projektů pro společnost Plzeňský Prazdroj, se kterou v tomto semestru Katedra mezinárodního obchodu spolupracovala. Úkolem studentů bylo připravit komunikační strategii pro jednu ze značek z širokého portfolia Plzeňského Prazdroje. Projekty se týkaly značek Radegast, Gambrinus, Excelent a Birell. Projekty byly hodnoceny členy marketingového týmu Prazdroje v čele s jeho marketingovým ředitelem Grantem McKenziem. Ti také vybrali tři nejúspěšnější týmy.

Vítězové celého projektu se ve své prezentaci věnovali nové značce Birell Botanicals a jejímu uvedení v retailových řetězcích. Birell Botanicals na trh přináší nová přírodní osvěžující nealkoholická piva, proto byl jedním z nejoriginálnějších nápadů týmu dárek k nákupu v podobě semínek, která si zákazníci mohou doma sami zasadit. Na druhém místě se umístil tým, který se zaměřil na inovaci značky Excelent. Tým ve své prezentaci pracoval třeba s rozšířením konceptu tzv. Excelent Pubs. Tým na třetím místě zase pracoval na propagaci značky Radegast, a zejména na jejím propojení s hokejem. Všechny týmy provedly důkladnou situační analýzu, nadefinovaly marketingovou personu a vytvořily návrh komunikační kampaně. Odborníci z Plzeňského Prazdroje ocenili hlavně neotřelé, ale přesto realistické nápady.

Projekty připravované ve spolupráci s praxí jsou v předmětu Mezinárodní marketingová komunikace standardně součástí práce studentů v každém semestru. V minulosti byly projekty připravovány např. ve spolupráci se společností Škoda Auto a s Českou asociací pro vzácná onemocnění. Pro letní semestr 2018 jsou připravovány další zajímavé projekty ve spolupráci s Plzeňským Prazdrojem. Předmět je vyučován v angličtině v kombinovaných skupinách českých a zahraničních studentů, a studenti tak mohou získat zkušenost s prací v mezinárodním týmu.