Prezentace studentů předmětu Podnikový projekt pro EGAP a Europasta SE

V rámci předmětu Podnikový projekt 2MO500, který je součástí vedlejší specializace Mezinárodní finance a byznys, zpracovali v právě uplynulém semestru studenti tohoto předmětu několik zajímavých projektů, a to pro Exportní garanční a pojišťovací společnost a také pro společnost Europasta SE.

Projekt pro EGAP byl zaměřen na nalezení vhodné investiční strategie pro volné finanční prostředky a možností dofinancování potřebné 15% akontace u produktů financování a pojištění vývozů se stání podporou. Projekt byl pro studenty výbornou příležitostí propojit jejich teoretické znalosti s řešením praktickým problémů se zcela konkrétními implikacemi. Společnost EGAP pak ocenila přínos projektů zejména ve smyslu zpracování rozsáhlých komparativních studií a nové inspirace, kterou některé inovativní nápady studentů přinesly.

Další skupina studentů pod odborným dohledem vedoucí projektu Ing. Ivety Němečkové, Ph.D. pro společnost Europasta SE na základě analýzy trhu dané komodity, zjištění preferencí spotřebitelů prostřednictvím dotazníkového šetření, in-store pozorováním, osobními rozhovory se spotřebiteli a analýzou stávající komunikační strategie a komunikačních kanálů společnosti nabídla konkrétní strategii podpory značky v on-line prostředí s důrazem na sociální sítě. Studenti zároveň předložili návrhy na podporu značky v oblastech out-door či in-store a neopomněli ani dát společnosti – na základě svých zjištění – interní doporučení.

Skupina pracovala s velkým nadšením a kreativitou; vyzkoušela si uplatnění teoretických znalostí v praxi včetně týmové spolupráce. Velmi pěkná byla rovněž jejich argumentace při obhajobě projektu a diskusi se zástupci společnosti, ze které bylo zřejmé, že si za svými názory – podloženými náročnou prací – pevně stojí. Hodnotné výstupy ze studentské práce jasně hovoří o tom, že studenty práce na projektu bavila a že došlo k naplnění cíle tohoto projektu, a to propojení teorie s praxí.