Prezentace vítězných projektů v předmětu Mezinárodní marketingová komunikace pro Plzeňský Prazdroj

Po úspěšném zahájení spolupráce a Plzeňským Prazdrojem v zimním semestru 2017, pokračovala i v letním semestru 2018 tato spolupráce novým projektem, na kterém studenti předmětu Mezinárodní marketingová komunikace po celý semestr pracovali. 9. května 2018 pak dva nejlepší týmy představily svou práci zástupcům zadavatele. Úkolem studentů bylo navrhnout novou podobu mobilní aplikace pro Plzeňský Prazdroj a zároveň navrhnout způsoby, jak může společnost pomocí této aplikace a online vyhledávání přilákat nové zákazníky do restaurací. Projekty byly hodnoceny členy marketingového týmu Prazdroje a učiteli Katedry Mezinárodního obchodu. Závěrečných prezentací se za Plzeňský Prazdroj zúčastnili Jan Šolta- National On Trade Marketing Manager a Michal Dúbravský- Digital Project Manager.

Dva nejlepší týmy byly vybrány v silné konkurenci dalších 21 studentských týmů, které pracovaly na stejném zadání. U vítězných týmů zástupci zadavatele ocenili jak kvalitně provedenou analýzu trhu a cílových skupin, tak neotřelá a originální, a přitom realizovatelná, kreativní řešení.

Projekty připravované ve spolupráci s praxí jsou v předmětu Mezinárodní marketingová komunikace standardně součástí práce studentů v každém semestru. V minulosti byly projekty připravovány např. ve spolupráci se společností Škoda Auto a s Českou asociací pro vzácná onemocnění. Pro zimní semestr 2018 jsou připravovány další zajímavé projekty ve spolupráci s Plzeňským Prazdrojem. Předmět je vyučován v angličtině v kombinovaných skupinách českých a zahraničních studentů, a studenti tak mohou získat kromě praktických zkušeností s konkrétním reálným projektem i zkušenost s prací v mezinárodním týmu.