Prezentace vítězných projektů z předmětu Mezinárodní marketing v letním semestru 2018

Studenti předmětu Mezinárodní marketing v průběhu letního semestru zpracovávali týmové projekty s cílem oslovit různé cílové skupiny Fakulty mezinárodních vztahů a identifikovat příležitosti pro její další růst ve vybraných segmentech. Dne 15. května dostalo pět nejlepších týmů složených z českých a mezinárodních studentů možnost prezentovat výsledky své práce vedení fakulty včele s jejím děkanem, doc. Taušerem. Během vyčerpávajícího odpoledne studenti odprezentovali výsledky svého semestrálního projektu a měli příležitost diskutovat, obhajovat své návrhy a čelit výzvám náročného publika. Tato zkušenost stejně jako celý projekt přispěla nejen ke splnění požadavků předmětu Mezinárodní marketing, ale především k tréninku vyjednávacích dovedností, vedení týmu a aplikaci získaných vědomostí v praxi.

Strategii cílenou na mezinárodní absolventy FMV zpracoval tým ve složení Marek Bílek, Ondřej Podráský, Denisa Benešová a Yuliya Byelikova. Cestu k posílení mezinárodního profesorského sboru nastínil tým Lucie Petrové, Viktora Mináře, Ece Önmen, Pavla Jeřábka a Jany Striežencové. Návrhem nástrojů k rekrutaci středoškolských studentů se zabýval tým Nadi Macákové, Michala Vítka, Jiřího Homolky a Markéty Smolníkové. Propracovanou komunikační strategii cílenou na programy v angličtině představila Marie Jindrová, Zuzana Kropáčová a Benjamin Calmes. Obrovskou diskuzi vyvolaly návrhy na komunikační strategii směrem ke korporátním partnerům fakulty, kterou prezentoval tým ve složení Karolína Jašková, Tomáš Novák, Serhiy Bobrytskyy a Lisa van Vliet.

Pět nejlepších týmů bylo vybráno v silné konkurenci dalších více než 25 mezinárodních týmů, které své práce prezentovaly v průběhu závěrečných týdnů semestru, a to na základě předložené marketingové strategie s důrazem na její konzistenci, splnění zadání, originalitu návrhů a kreativní nástin řešení.

Projekty připravované ve spolupráci s praxí jsou v předmětu Mezinárodní marketing každý semestr součástí práce studentů. Předmět je vyučován v angličtině v kombinovaných skupinách českých a zahraničních studentů, kteří kromě praktických zkušeností s konkrétním projektem z praxe získávají i zkušenost s prací v mezinárodním týmu.