Úspěšná obhajoba disertační práce Michaela Bahlese

Dne 21. 9. 2018 proběhla před komisí pro obhajoby doktorských prací velká obhajoba našeho dlouholetého kolegy Michaela Bahlese. Téma disertační práce bylo „Success Factors of Standardized International Communication Campaigns“. Školitelkou práce byla prof. Ing. Hana Machková, CSc. Michael Bahles učí na KMO mimosemestrální kurz 2MO434 „International Brand Communication Strategy“. Panu doktorovi Bahlesovi srdečně gratulujeme.