Ohlédnutí za mezinárodní konferencí EMAC Regional

Fakulta mezinárodních vztahů VŠE hostila ve dnech 12.9.- 14.9.2018 mezinárodní vědeckou konferenci „9th EMAC Regional konference- Marketing Challenges, Innovations and Trends in Emerging Markets.“ Jednalo se o jednu ze dvou hlavních konferencí pořádanou Evropskou marketingovou akademií (EMAC) v tomto roce. Hlavním organizátorem byla Katedra mezinárodního obchodu, jejíž vedoucí Ing. Petr Král, Ph.D. konferenci předsedal.

Konference byla zahájena rektorkou VŠE Prof. Ing. Hanou Machkovou, CSc. a děkanem FMV VŠE Doc. Ing. Josefem Taušerem, Ph.D. a pokračovala 13.9.2018 plenárním zasedáním, které propojilo akademickou sféru s podnikovou praxí. Jako hlavní řečníci vystoupili Prof. Luk Warloop, prezident EMAC, Prof. Roland T. Rust z University of Maryland, Petra Průšová, ředitelka Kantar Group a Milword Brown pro střední a východní Evropu a Grant McKenzie, marketingový ředitel Asahi Breweries Europe.

V 11 následujících sekcích bylo celkem představeno 48 vysoce kvalitních příspěvků, které prošly náročným recenzním řízením. Páteční ráno navíc obohatilo setkání s šéfredaktory prestižních vědeckých časopisů- International Journal of Research in Marketing a Journal of Service Research.

Celkově konference přilákala téměř stovku účastníků ze všech koutů světa a stala se místem navazování nových kontaktů a spolupráce a místem, kde se akademická sféra propojuje s marketingovou praxí. Jednoznačným dokladem úspěchu konference je pak fakt, že FMV VŠE již byla ze strany EMAC oslovena, aby se ucházela o pořadatelství celosvětové konference EMAC v příštích letech.