Termíny odevzdávání kvalifikačních prací na KMO v akademickém roce 2018/2019

Studenti, kteří chtějí svou kvalifikační práci obhájit v akademickém roce 2018/2019, musí práci odevzdat nejpozději v následujících termínech:

  • do 7.12.2018 (pro obhajoby v lednu/ únoru 2019)
  • 26.4.2019 (pro obhajoby v květnu/ červnu 2019)
  • do 28.6.2019 (pro obhajoby v září 2019).

Práci je třeba nejpozději v tyto dny nahrát do InSIS a současně doručit dva svázané výtisky na sekretariát KMO v úředních hodinách.

Pro odevzdání je třeba mít s sebou vytištěné potvrzení o nahrání práce do InSIS. Součástí kvalifikační práce je podepsané prohlášení autora. Bez těchto náležitostí není možné práci odevzdat.

Upozorňujeme, že v tomto akademickém roce jsou termíny odevzdání prací opět stanoveny jednotně pro celou fakultu a není je tedy možné za žádných okolností měnit (ani po dohodě s vedoucím práce nebo vedoucím katedry).