Studenti prezentovali své semestrální projekty před zástupci společnosti Kooperativa

Reálné projekty pro firmy jsou nedílnou součástí výuky na FMV. O tom se mohli tento semestr přesvědčit i studenti předmětu International Marketing Communication (2MO403 a 2MO506), kteří se zapojili do projektu „MOJE VIZE NULA“ pojišťovny Kooperativa. Témata CSR, neboli společenské odpovědnosti zaměřené konkrétně na dopravní bezpečnost a prevenci nehodovosti zpracovávali celý semestr v rámci týmových seminárních prací a v pondělí 13. května prezentovali své výsledné projekty přímo před zástupci společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, pro kterou svá řešení navrhovali.

V porotě, která měla za úkol vybrat nejlepší tým, usedl Ing. Petr Král, Ph.D., vedoucí Katedry mezinárodního obchodu, která předmět International Marketing Communication vyučuje, z Kooperativy pak Ing. Marek Vích, Vedoucí PR a Zastupují ředitel úseku marketingu a komunikace, Ing. Mgr. Gabriela Hlásková, CSR expert a Ing. Jindřich Henzl, CSR specialista, který je zároveň absolventem FMV.

Dnešními prezentacemi studenti dokončili celosemestrální práci na svých projektech. Jsem rád, že i v letošním roce jsme mohli studentům nabídnout projekt zadaný ve spolupráci s firemním partnerem a studenti si tak mohli ověřit, zda by jejich nápady uspěly v náročném korporátním prostředí. Kromě dnešního dne, kdy studenti získali zpětnou vazbu přímo od korporátního partnera, měly jednotlivé týmy po celý semestr možnost konzultovat své návrhy a postup s naším absolventem Ing. Jindřichem Henzlem a dalšími odborníky zapojenými do projektu. Rád bych tedy i poděkoval pojišťovně Kooperativa za podporu a spolupráci v celém semestru,“ uvedl Ing. Petr Král Ph.D. z KMO.

Celkem porota hodnotila 5 různých prezentací zaměřených na návrh marketingové strategie a komunikace. Nakonec zvítězil tým ve složení Serhiy Bobrytskyy, Tomáš Novák, Victor Tissier, Solene Laizet a Lucie Radačovská, jejichž prezentace obsahovala podrobný výzkum a návrh komunikace včetně stanovení KPI. Věnovali se výzkumu od stolu i výzkumu v terénu, zhodnocení best practices zahraničních pojišťoven i vytvoření profilu agresivního řidiče. V rozsáhlém výzkumu např. zjistili, že naprostá většina lidí si myslí, že se mohou chovat agresivně, když řídí, což jasně dokazuje důležitost zadaného tématu.

Těší nás, s jakým zápalem a nasazením se studenti témat chopili. První tři týmy představili ve svých prezentacích velmi kvalitní nápady a rozhodování o tom nejlepším nebylo snadné. Nakonec rozhodlo opravdu detailní propracování úkolu, a to od marketingového plánu a strategie, přes analýzu prostředí, marketingový výzkum, představení samotného výstupu až po komunikační kampaň. Zaujaly nás i prezentační dovednosti na vysoké úrovni a týmový duch spojující studenty z různých zemí. Jsme velmi rádi, že spolupráce s fakultou mezinárodních vztahů VŠE byla díky panu Ing. Petru Královi, Ph.D. na vysoké úrovni a patří mu za to poděkování,“ řekl Ing. Jindřich Henzl z Kooperativy.

Součástí dne v Kooperativě byla také prohlídka jejich inovativní budovy, která vyhrála ocenění MIPIM nejlepší kancelářské budovy světa roku 2011. Studenti tak nahlédli do Galerie Kooperativy, kde právě probíhá výstava Generace, navštívili „baby office“ a mohli nahlédnout i do míst, kde vznikají nové produkty či padají důležitá strategická rozhodnutí.

O tom, kdo nakonec první ročník projektu MOJE VIZE NULA vyhlášeného Nadací Kooperativy, spolufinancovaný prostředky fondu zábrany škod ČKP a organizovaný Týmem silniční bezpečnosti (Bezpečně na silnicích o.p.s) vyhraje se dozvíme již koncem června.

Kurz Mezinárodní marketingová komunikace 2MO403, 2MO506 je volitelným předmětem v rámci oboru Mezinárodní obchod a povinným předmětem v rámci vedlejší specializace Mezinárodní finance a byznys (1MF) a programu International Business. Na obdobné projekty se studenti mohou těšit i v příštím roce.