Obhajoby a státní závěrečné zkoušky v září 2019

Zářijové termíny státních zkoušek a obhajob kvalifikačních prací mohou být z technických důvodů vypsány v InSIS až po 1. 9.

Obhajoby bakalářských a diplomových prací se budou konat 9. 9. 2019.

Státní zkouška MOB – 10. 9. 2019 (opravný a řádný), 11. a 12. 9. 2019 (řádný termín).

Státní zkouška MO3_2  –  10. a 12. 9. (řádný termín).