Termíny odevzdávání kvalifikačních prací na KMO v akademickém roce 2019/2020

Studenti, kteří chtějí svou kvalifikační práci obhájit v akademickém roce 2019/2020, musí práci odevzdat nejpozději v následujících termínech:

  • do 6. 12. 2019 (pro obhajoby v lednu a únoru 2020)
  • do 24. 4. 2020 (pro obhajoby v květnu a červnu 2020)
  • do 26. 6. 2020 (pro obhajoby v září a říjnu 2020).

Práci je třeba nejpozději v tyto dny nahrát do InSIS a současně doručit dva svázané výtisky na sekretariát KMO v úředních hodinách.

Pro odevzdání je třeba mít s sebou vytištěné potvrzení o nahrání práce do InSIS. Součástí kvalifikační práce je podepsané prohlášení autora. Bez těchto náležitostí není možné práci odevzdat.

Upozorňujeme, že v tomto akademickém roce jsou termíny odevzdání prací opět stanoveny jednotně pro celou fakultu a není je tedy možné za žádných okolností měnit (ani po dohodě s vedoucím práce nebo vedoucím katedry).