Přednáška Bohumila Vráblíka o podnikání v Rusku

31. října 2019 se v rámci předmětů 2MO647 a 2ER647 Podnikání v Rusku (Doing business in Russia) konala přednáška Chief Commercial Officer (CCO) Orkla Foods Česko a Slovensko Ing. Bohumila Vráblíka, Ph.D.
Tématem přednášky byly dějiny značek Hamé a Vitana, jejich zapojení do Orkla Foods a historie přítomnosti Orkla Foods v Rusku. Pan ředitel popsal vývoj legislativního prostředí na trhu, změny spotřebitelských preferencí, trendy v retailingu a v příslušném odvětví, včetně aktivit konkurence, a specifika výrobních a supply chain aktivit na ruském trhu. Byly také osvětleny příležitosti a hlavní (specifické) problémy, s nimiž se Orkla Foods během svého delšího působení na ruském trhu setkala.