Prezentace studentů předmětu Podnikový projekt v zimním semestru 2019/2020

V rámci vedlejší specializace Mezinárodní finance a byznys, které vznikla ve spolupráci FMV a FFÚ, nabízí Katedra mezinárodního obchodu předmět Podnikový projekt, v rámci kterého mají studenti možnost pracovat na reálných zadáních od našich partnerů.

V uplynulém semestru studenti vedlejší specializace úspěšně obhájili projekt Porovnání struktury a institucionálního uspořádání státní podpory exportu napříč zeměmi participujícími v OECD ve vazbě na jejich efektivitu, resp. výkonnost, na kterém pracovali v průběhu celého semestru s Exportní garanční a pojišťovací společností (EGAP).