Aktuální informace k průběhu semestru

Aktuální informace k průběhu semestru:

  • harmonogram letního semestru zůstává v platnosti a vedení FMV i VŠE činí vše potřebné pro to, aby období výuky ani zkouškové období nebyly prodlužovány ani posouvány,
  • výuka drtivé většiny předmětů FMV probíhá on-line a v tuto chvíli se nepředpokládá s návratem do prezenční formy do konce výukové části semestru,
  • u zkouškového období (začíná 18. května) se v tuto chvíli počítá s obnovením prezenční formy,
  • průběžné testy mohou garanti předmětů provádět distančně, anebo je nahradit jinou prací nebo závěrečným testem a zkoušením,
  • termín pro odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajobu v květnu a červnu 2020 se nemění (24. dubna 2020),
  • bakalářské a diplomové práce se budou pro obhajobu v květnu a červnu 2020 odevzdávat pouze v elektronické podobě v InSIS.