Odevzdávání kvalifikačních prací a obhajoby v době mimořádných opatření VŠE

Práce se odevzdávají pouze v elektronické verzi v InSIS, a to do pátku 24. dubna 2020 (do 23:59). Termín se nemění.

Prohlášení, které se v tištěné verzi podepisovalo, se v InSIS nahrazuje akcí v průběhu odevzdávání.

Konkrétní data obhajob budou stanovena po odevzdání prací, budete včas informováni prostřednictvím InSIS a na webových stránkách.