Termín odevzdání BP a DP pro obhajoby konané v září 2020

Katedra mezinárodního obchodu v souladu s Opatřením děkana FMV oznamuje, že termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby konané v září 2020 je 26. června 2020.

Práce se opět odevzdávají pouze v elektronické verzi v InSIS, tedy nejpozději do 23:59 hod pátku 26. 6. 2020.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: obsah prohlášení, které se dosud podepisovalo v tištěné verzi práce, je nyní doplněné v InSIS a studenti jej musí před odevzdáním práce stvrdit.