18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

26.9.2017 17:00 - Běh s děkanem

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Doc. Taušer zvolen novým děkanem Fakulty mezinárodních vztahů

Související stránky

Dne 12.11.2015 zvolil Akademický senát Fakulty mezinárodních vztahů VŠE do funkce děkana fakulty na období 2016- 2020 Doc. Ing. Josefa Taušera, Ph.D., zástupce vedoucího KMO a garanta oboru Mezinárodní obchod. Více informací o volbě a jejích výsledcích naleznete zde.

Katedra mezinárodního obchodu gratuluje novému děkanovi ke zvolení do funkce a přeje mu mnoho úspěchů v naplňování jeho programových cílů.