Obhájené práce

Rok obhajoby Jméno autora Název práce
2008 Ing. Javorska Lenka, Ph.D. Alternativní metody financování zahraničního obchodu
2007 Ing. Král Petr, Ph.D. Moderní formy marketingové komunikace a jejich vliv na konkurenceschopnost malých a středních firem
2007 Ing. Karlíček Miroslav, Ph.D. Sociálněpsychologická teorie a její aplikace v marketingové komunikaci
2007 Ing. Hobza Alexandr, Ph.D. ČR v procesu asociace k EU - se zvláštním zřetelem na problematiku koordinace strukturálních reforem
2007 Mgr. Jurčík Michal, Ph.D. Marketing na pomezí mezinárodního podnikání a informačních technologií
2006 Stamatovski Zoran, Ph.D. Analýza toků PZI ve Slovinsku a srovnání systému investičních pobídek ve Slovinsku a České republice v průběhu transformace ekonomiky
2006 Ing. Jiránková Martina, Ph.D. Úloha národních států v období globalizace (ekonomický aspekt)
2006 Ing. Chovanec Jan, Ph.D. Význam strategických přístupů a procesního řízení ve státní podpoře exportu. Návrh stanovení cílů, procesů a služeb
2006 Ing. Paciorek Henryk Jan, Ph.D. Přímé zahraniční investice a jejich podpora ve vybraných zemích Evropské unie
2006 Mgr. Rybková Eva, Ph.D. Cesty a nástroje zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti ČR - specifické zaměření na konkurenceschopnost českého automobilového průmyslu a jeho dodavatelů
2006 Ing. Racek Vladimír, Ph.D. Textilní a oděvní průmysl České republiky a jeho uplatnění na mezinárodních trzích
2005 Ing. Rydvan Tomáš, Ph.D. Marketingová analýza izraelského trhu
2005 Ing. Hrbek Jakub, Ph.D. Nové trendy v marketingu na průmyslových trzích v aplikaci na obor dodavatelů zařízení průmyslové energetiky
2005 Ing. Zemanová Veronika, Ph.D. Vybrané problémy mezinárodní konkurenceschopnosti českého zemědělsko-potravinářského komplexu v souvislosti se vstupem do Evropské unie
2005 Ing. Antalík Miroslav, Ph.D. Medzinárodná konkurencieschopnosť Českej republiky
2004 Ing. Maitah Mansoor, Ph.D. Vnější ekonomické vztahy Rady pro spolupráci arabských zemí Zálivu (GCC)
2004 Ing. Pekárek Vít, Ph.D. Sázkový a herní průymsl v mezinárodním srovnání
2004 Ing. Stoklásková Michaela, Ph.D. Analýza finančních krizí na příkladu zemí jihovýchodní Asie
2004 Ing. Taušer Josef, Ph.D. Tradiční teorie měnového kurzu v podmínkách ekonomické transformace
2004 Ing. Sedláček Jiří, Ph.D. Internet jako nástroj kunkurenceschopnosti firem a státu (Vybrané otázky)
2004 Ing. Mudrová Renata, Ph.D. Bretton-woodský systém a Mezinárodní měnový fond
2004 Ing. Krčová Martina, Ph.D. Kurzové riziko a možnosti jeho řízení v mezinárodním obchodě
2003 Ing. Semerák Vilém, Ph.D. Kurzová politika, dlouhodobé trendy reálných kurzů, ekonomický růst a konvergence
2003 Ing. Malý Josef, Ph.D. Obchod nehmotnými statky
2003 Ing. Žamberský Pavel, Ph.D. Vnější ekonomická rovnováha České republiky
2003 Mirzoyan David, Ph.D. Dopady přímých zahraničních investic na transformující se ekonomiky (s důrazem na Arménii)
2003 Ing. Kubíček Tomáš, Ph.D. Vliv technologických změn na marketing
2002 Ing. Lukáš Zdeněk, Ph.D. Hospodářská a měnová unie EU. Vybrané aspekty
2002 ing. Sliž Robert, Ph.D. Vývoj vnějších ekonomických vztahů Indonéské republiky s důr
2001 Ing. Hradová Markéta, Ph.D.
2001 Ing. Hamarnehová-Laiblová Iveta, Ph.D.
2001 Ing. Halík Jaroslav, Ph.D.
2000 Ing. Malimánek Václav, Ph.D.