Zpracovávané práce

Téma práce Autor práce Školitel
CSR (Corporate Social Responsibility) jako konkurenční výhoda? Dúbravská Pavla Přikrylová
Dopady strukturální a regionální politiky EU na tuzemskou ekonomiku a hodnocení výsledků v kontextu zkušeností ostatních členských států Vondrák David Klvačová
Dynamika obchodního modelu v telekomunikacích Fuchsová Regina Přikrylová
Ekonomická situace v republice Kazachstán a Kyrgyzské republice a perspektivy vzájemných ekonomických vztahů s Českou republikou Melnikovová Lea Sato
Financování mezinárodních obchodních operací, rizikový kapitál Cupák Patrik Sato
Formy a nástroje podpory podnikání v ČR a jejich komparace s Velkou Británií Černá Iveta Kalínská
Investiční aktivity českých podniků na zahraničních trzích Kotková Martina Černohlávková
K některým otázkám politické ekonomie přímých zahraničních investic Evan Tomáš Kalínská
Kulturní odlišnosti a jejich vliv na mezinárodní podnikání Hostaša Miloslav Zamykalová
Lobbing v Evropské unii Dvořáková Jana Plchová
Marketing inovací Petrová Eva Přikrylová
Mezinárodní marketingová strategie firem a chování spotřebitele v zemích Evropské unie (Španělsko a možnosti uplatnění českého zboží na jeho trhu) Kříčková Darina Machková
Mezinárodní obchod se speciálem a chráněnými technologiemi Barák Martin Sato
Moderní formy marketingové komunikace a jejich vliv na mezinárodní konkurenceschopnost malých a středních podniků Baštýřová Šárka Zamykalová
Perspektivy zapojení podnikatelských subjektů z regionu jihovýchodní Moravy do mezinárodních ekonomických vztahů Dvořan Václav Černohlávková
Podnikatelské prostředí, obchodní zvyklosti a kulturní specifika Jižní Koreje (v komparaci s Čínou a Japonskem) Šípková Martina Zamykalová
Podnikatelské příležitosti ve stavebnictví vybraných zemí střední a východní Evropy Vacek Jiří Černohlávková
Porovnání odlišností interkulturálního marketingu na vybraných trzích EU a Východní Evropy se zaměřením na chování průmyslových organizací Hrbek David Zamykalová
Porovnání trhu služeb v Kanadě a ČR a možnosti vývoje českého trhu v oblasti wellness a spa služeb Neuwirth Richard Přikrylová
Role multimodálních přeprav v mezinárodním obchodě Myslík Petr Sato
Rozvoj inovačního podnikání a transfertechnologií Nahodil Zdeněk Klosová
Specifika mezinárodní marketingové strategie saúdskoarabských firem Osman Elfaki Mohamed Machková
Společenská etiketa, obchodní a diplomatický protokol Gullová Soňa Machková
Strategické aliance a možnosti jejich využití podniky v Salvadoru pro širší zapojení do mezinárodního obchodu (se zaměřením na vedlejší produkty včelařství) Rosales Arias Valeria L. Černohlávková
Trh marketingového výzkumu - analýza současného stavu odvětví, predikce vývoje, mezinárodní srovnání Laschoberová Libuše Přikrylová
Účinky přímých zahraničních investic podpořených investičními pobídkami v kontextu svých pozitiv a negativ Dupal Jiří Petříček
Vliv globalizace na podnikatelskou strategii obchodní firmy Janda Tomáš Černohlávková
Vliv procesu transformace na zapojení Ruské federace do mezinárodního obchodu Podstata Jan Kalínská
Vliv procesu transformace na změny v postavení Ruské federace v mezinárodním obchodě Samsonyan Hakob Plchová
Vliv průběhu transformace ekonomiky ČR na vývoj ekonomických a sociálních podmínek Arsene - Sonka Mirela Klosová
Vnější ekonomická rovnováha a faktory ji ovlivňující - aplikace na podmínky ČR Benda Vojtěch Plchová
Vybrané problémy mezinárodní marketingové strategie firem Čapková Halka Přikrylová
Vybrané problémy mezinárodní marketingové strategie firem Lhotáková Markéta Klosová
Zahraničně obchodní politika České republiky a změny související se vstupem do Evropské unie Nigrinová Lenka Plchová
Značková politika v mezinárodním marketingu Pichler Pavel Machková
Životní úroneň Drozenová Alice Plchová