Předměty

Související stránky

Blok A: Předměty celoškolsky povinné:

Doktorand si na základě doporučení školitele volí jeden předmět z metodologie vědy a jeden předmět z ekonomie.

Celoškolsky povinné předměty
Metodologie vědy FIL_901 Filosofie a metodologie vědy nebo MO_922 Metodologie vědy - anglicky (možno uznat za povinný kurz FIL 901, doporučeno pro obor MO)
Ekonomie MIE_911 Ekonomie (mikroekonomie-makroekonomie)
  MAE_911 Ekonomie (makroekonomie-mikroekonomie)
  HP_911 Ekonomie (hospodářská politika)

Blok B: Předměty oborově povinné a volitelné:

Doktorand je povinen absolvovat oborově povinný předmět Mezinárodní ekonomické vztahy a jeden předmět oborově volitelný.

Oborové předměty
Oborově povinný předmět MO_901 Mezinárodní ekonomické vztahy
MO_906 Zahraniční obchod České republiky
MO_907 Strategické řízení značky - anglicky
MO_911 Mezinárodní marketingové řízení
MO_912 Nové vývojové trendy v mezinárodní logistice
OP_903 Obchodní logistika
OP_904 Mezinárodní management
Mimosemestrální kurzy - hostující profesoři MO_922 Metodologie vědy - anglicky
MO_920 Finanční trhy - anglicky
MO_923 Makroekonomie otevřené ekonomiky

Blok C: Předměty volně volitelné:

Po dohodě se školitelem volí doktorand další dva předměty potřebné pro zpracování disertace (viz blok B a další předměty uvedené v seznamu akreditovaných předmětů pro doktorské studium).