Témata vypisovaných prací

Související stránky

Zájemce o doktorské studium si může zvolit vlastní téma dizertační práce po dohodě s předpokládaným školitelem. Informace o kapacitních možnostech jednotlivých školitelů a jimi vedených tématech poskytne vedoucí katedry.

KMO - Okruhy témat doktorských prací nabízených pro rok 2017:

 • Proměny mezinárodních zbožových, finančních a měnových trhů a jejich dopad na jednotlivé aktéry
 • Systémové a institucionální uspořádání mnohostranného obchodního systému v měnících se politicko-ekonomických podmínkách
 • Nové strategické směry v oblasti mezinárodního podnikání (s důrazem na různé aspekty marketingového, personálního a finančního řízení v mezinárodních prostředí)
 • Konkurenceschopnost českých podnikatelských subjektů v měnících se politicko-ekonomických podmínkách

Školitelé na KMO:

 • prof. Ing. Hana Machková, CSc.
 • doc. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D.
 • doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBA
 • doc. Ing. Václav Petříček, CSc.
 • doc. Ing. Alexej Sato, CSc.
 • doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc.
 • doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.
 • doc. Ing. Miroslava Zamykalová, CSc.