Témata vypisovaných prací

Zájemce o doktorské studium si může zvolit vlastní téma dizertační práce po dohodě s předpokládaným školitelem. Informace o kapacitních možnostech jednotlivých školitelů a jimi vedených tématech poskytne vedoucí katedry.

KMO - Okruhy témat doktorských prací nabízených pro rok 2017:

Školitelé na KMO:


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague