Termíny odevzdávání kvalifikačních prací na KMO v letním semestru 2015/2016

Studenti, kteří chtějí svou kvalifikační práci obhájit v v LS 2015/2016, musí práci odevzdat nejpozději v následujících termínech:

 • obhajoby v květnu/ červnu 2016:
  • vložení do InSISu nejpozději do 29.4.2016
  • vytištěná a svázaná DP nejpozději do 3.5.2016 11:30 hodin
  • vytištěná a svázaná BP nejpozději do 4.5.2016 (8:30- 11:30 a 13:00- 15:00)
 • obhajoby v září 2016:
  • vložení do InSISu nejpozději do 29.6.2016
  • vytištěná a svázaná práce nejpozději do 1.7.2016 11:30 hodin

Práci je třeba v těchto termínech nahrát do insis a doručit dva výtisky na sekretariát KMO v úředních hodinách.

Pro odevzdání je třeba mít s sebou vytištěné potvrzení o nahrání práce do insis. Součástí kvalifikační práce je podepsané prohlášení autora. Bez těchto náležitostí není možné práci odevzdat.

Upozorňujeme, že v tomto semestru je termín odevzdání prací stanoven jednotně pro celou fakultu a není jej tedy možné za žádných okolností měnit.