Termíny státních zkoušek v září 2016

Státní závěrečné zkoušky řádné i opravné jak v bakalářském, tak magisterském studiu, se budou konat v období od 8.9.2016 do 14.9.2016. Termíny budou vypsány s takovou kapacitou, aby dostačovala pro všechny přihlášené studenty. Z kapacitních důvodů ale KMO není schopna garantovat přesná data konání zkoušek pro jednotlivé studenty.

Z technických důvodů není možné vypsat v InSIS termíny zkoušek před 1.9.2016. Termíny tedy budou vypsány 1.9.2016 v průběhu dne.

Žádáme studenty, aby počítali s konáním zkoušek kdykoliv mezi 8.9.2016 a 14.9.2016 a začali se připravovat v dostatečném předstihu.