Nabídka předmětů KMO v angličtině a francouzštině na zimní semestr 2016/2017

Katedra mezinárodního obchodu připravila i pro zimním semestru 2016/2017 širokou nabídku oblíbených kurzů v angličtině a francouzštině. Kurzy jsou vyučovány jak hostujícími zahraničními profesory, tak učiteli KMO. Výuka je organizována pro smíšené skupiny českých a zahraničních studentů. V některých kurzech jsou stále volná místa a je stále možno se přihlašovat.

V ZS 2016/2017 nabízíme následující kurzy v angličtině:

Ident Název Průběh výuky
2MO426 Open Economy Macroeconomics- anglicky Kurz vyučuje  prof. José Villaverde, z University of Cantabria, Španělsko. Výuka proběhne 4.10.-6.10.2016 vždy 9,00- 14,00, místnost RB 546.
2MO437 Strategic alliances, mergers and acquisitions in international business Kurz vyučuje prof. Hans van der Meulen, Audencia Nantes School of Management. Výuka proběhne 7. 12. 2016 – 9. 12. 2016 od 9.00 do 12.00 a 13.00 – 16.00 v místnosti NB458.
2MO440 Marketing luxusních výrobků- anglicky každý týden, úterý 11,00- 12,30 a úterý 12,45- 14,15, vyučuje Ing. Marija Zlatić, Ph.D.
2MO332 Podnikání v Rusku – anglicky

 

Kurz vyučuje hostující prof. Jerome Dumetz z Plechanovovy ekonomické akademie, Moskva, od 12. října do 14. října 2016, vždy od 9.00 do 17.00, místnost NB 458
2MO332 Podnikání v Rusku – anglicky

 

Kurz vyučuje hostující prof. Jerome Dumetz z Plechanovovy ekonomické akademie, Moskva, od 19. října do 21. října 2016,, vždy od 9.00 do 17.00, místnost NB 458
2MO434 Mezinárodní komunikační strategie značek – anglicky Kurz vyučuje v angličtině prof. Bahles, Business School Berlin Potsdam. Výuka proběhne od 5.12.2016 do 7.12.2016 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 (místnost NB474).
2MO434 Mezinárodní komunikační strategie značek – anglicky Kurz vyučuje v angličtině prof. Bahles, Business School Berlin Potsdam. Výuka proběhne od 21.11.2016 do 23.11.2016 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 (místnost RB338).
2MO403 Mezinárodní marketingová komunikace Výuka každý týden, Přednáška St. 16,15- 17,45, semináře St. 12,45 a 14,30 (vyučující Ing. Král, Ph.D.)
2MO647 Podnikání na ruském trhu – anglicky Přednáška Čt. 16,15, semináře Čt. 14,30 a 18,00 (vyučující Ing. Ilya Bolotov, Ph.D.)
2MO253 Suply Chain Management – anglicky Přednáška Čt. 18,00 (vyučující Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D.)
2MO316 Mezinárodní strategické řízení – konkurenční výhody národů – anglicky

 

Kurz vyučuje  prof. Lorraine Limbrick, ze Staffordshire University, Velká Británie . Výuka proběhne 10.10.-13.10.2016 vždy 9,00- 12,00 a 13,00- 15,00, místnost NB 474.
2MO342 Zahraniční ekonomické vztahy Číny a Taiwanu – anglicky

 

Kurz vyučuje hostující prof. To-Hai Liou  z National Chennghi University, Taiwan,  od 14. listopadu do 16. listopadu 2016, vždy od 9.00 do 17.00, místnost NB 458.
2MO343 Čínský zahraniční obchod a investice

 

Kurz je vyučován hostující profesorkou B. Hongyi z Shandong University of Finance and Economics, a to ve dnech 26. – 29. 9. 2016, 9:00-17:00, na NB474
2MO427 Globální marketing – nové trendy – anglicky

 

Kurz vyučuje  prof. Fatimah Morano, ze Staffordshire University, Velká Británie. Výuka proběhne 24.10.- 27.10.2016 vždy 9,00 – 12,00 a 13,00 – 15,00, místnost RB 338.
2MO439 Globální finance – anglicky Kurz je vyučován hostujícím profesorem J. Frenchem z University of Northern Colorado, a to ve dnech 21. – 23. 11. 2016, 9:00-18:00, na NB458.
2MO445 Produktový management – anglicky Kurz vyučuje v angličtině hostující profesorka Haas Kotzegger, Wirschaftsuniversität Wien. Výuka proběhne od 19.10.2016 do 21.10.2016 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 (místnost NB 474).

 

V ZS 2016/2017 nabízíme následující kurzy ve francouzštině:

2MO321 Interkulturní management – francouzsky Kurz vyučuje  prof. Yves Livian, z university IAE Lyon, Francie. Výuka proběhne 31.10.-3.11.2016 vždy 9,00- 12,00 a 13,00- 15,00 a poslední den 9,00- 12,00 na místnosti NB 177
2MO326 Protokol a společenská etiketa – francouzsky Kurz vyučuje prof. Benoît Chatard. Výuka proběhne od 3.10.2016 do 5.10.2016., vždy 9,00 – 12,00 a 13,00 – 16,00 v místnosti NB 458.