Děkanský den 18.11.2016

Na 18.11.2016 byl děkanem Fakulty mezinárodních vztahů vyhlášen děkanský den. V tento den odpadá veškerá výuka zajišťovaná KMO a ruší se konzultační hodiny akademických pracovníků i úřední hodiny sekretariátu KMO.