Termíny odevzdávání kvalifikačních prací na KMO v letním semestru 2016/2017

Studenti, kteří chtějí svou kvalifikační práci obhájit v LS 2016/2017, musí práci odevzdat nejpozději v následujících termínech:

  • do 28.4.2017 (pro obhajoby v květnu/červnu 2017)
  • do 30.6.2017 (pro obhajoby v září 2017).

Práci je třeba nejpozději v tyto dny nahrát do insis a současně doručit dva svázané výtisky na sekretariát KMO v úředních hodinách.

Pro odevzdání je třeba mít s sebou vytištěné potvrzení o nahrání práce do insis. Součástí kvalifikační práce je podepsané prohlášení autora. Bez těchto náležitostí není možné práci odevzdat.

Upozorňujeme, že v tomto semestru je termín odevzdání prací opět stanoven jednotně pro celou fakultu a není jej tedy možné za žádných okolností měnit (ani po dohodě s vedoucím práce nebo vedoucím katedry).