Děkanský a rektorský den 13. a 26. dubna 2017

Na 13.4.2017 byl děkanem Fakulty mezinárodních vztahů vyhlášen děkanský den a na 26.4.2017 byl rektorkou VŠE vyhlášen rektorský sportovní den. V tyto dny odpadá veškerá výuka zajišťovaná KMO a ruší se konzultační hodiny akademických pracovníků i úřední hodiny sekretariátu KMO.