Termíny odevzdávání kvalifikačních prací na KMO v akademickém roce 2017/2018

Studenti, kteří chtějí svou kvalifikační práci obhájit v akademickém roce 2017/2018, musí práci odevzdat nejpozději v následujících termínech:

  • do 8.12.2017 (pro obhajoby v lednu/ únoru 2018)
  • 27.4.2018 (pro obhajoby v květnu/ červnu 2018)
  • do 29.6.2018 (pro obhajoby v září 2018).

Práci je třeba nejpozději v tyto dny nahrát do insis a současně doručit dva svázané výtisky na sekretariát KMO v úředních hodinách.

Pro odevzdání je třeba mít s sebou vytištěné potvrzení o nahrání práce do insis. Součástí kvalifikační práce je podepsané prohlášení autora. Bez těchto náležitostí není možné práci odevzdat.

Upozorňujeme, že v tomto akademickém roce jsou termíny odevzdání prací opět stanoveny jednotně pro celou fakultu a není je tedy možné za žádných okolností měnit (ani po dohodě s vedoucím práce nebo vedoucím katedry).