Ph.D. Students

Jméno a příjmení E-mail Ročník Téma disertační práce Školitel Forma studia
Ing. Zdeněk Nahodil, M.A. nahz01@vse.cz přerušeno
Ing. Pavla Neumannová xneup12@vse.cz 3 Mezinárodní trhy B2G - specifika, překážky vstupu a zapojení českých firem doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. prezenční
Ing. Jakub Zezula xzezj05@vse.cz 2 Finanční deriváty jako nástroj hedgingu v energetice doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. prezenční