Courses Taught

Are you interested in the courses we offer?

Are you interested in the courses offered by the Department of International Business? Do you want to cooperate with various Czech and international companies during your studies? Join one of the programmes of the Faculty of International Relations:

Or become our Ph.D. student in the programme International Economic Relations:

  • Are you interested in the courses we offer?
  • Are you interested in the courses we offer?
  • Are you interested in the courses we offer?
Ident Název Garant
2MO251 Mezinárodní obchodní operace - anglicky doc. Ing. Alexej Sato, CSc.
2MO343 Čínský zahraniční obchod a investice Ing. Radek Čajka, Ph.D.
2MO344 Základy regresní analýzy - anglicky Ing. Radek Čajka, Ph.D.
2MO345 Mezinárodní obchodní jednání s důrazem na Čínu - anglicky Ing. Vít Hinčica, Ph.D.
2MO431 Mezinárodní marketing CEMS - anglicky prof. Ing. Hana Machková, CSc.
2MO433 Principy investování a analýzy rizika - anglicky Ing. Radek Čajka, Ph.D.
2MO442 Analýza proveditelnosti uvedení produktu na trh - anglicky Ing. Petr Král, Ph.D.
2MO445 Produktový management - anglicky Ing. Petr Král, Ph.D.
2MO453 Mezinárodní obchod - anglicky doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc.
2MOQ01 Mezinárodní podnikání - anglicky Ing. Petr Král, Ph.D.