Bachelor’s and Master’s Theses

Název Vedoucí Typ práce
• Global challenges faced by executives of International Businesses Gauri Bhasin BP
• Role of staff training in developing and executing Global CSR skills Gauri Bhasin BP
• The impact of the cultural distance on the choice of cross-border alliance Gauri Bhasin BP
Ethical methods in Global competitive intelligence Gauri Bhasin BP
Global Business culture, national culture and Hofstede analysis Gauri Bhasin BP
Influence of culture on International Business Management Gauri Bhasin BP
The impacts of transaction costs on entry mode choices Gauri Bhasin BP
Analýza vnější rovnováhy vybrané(ých) země (zemí) Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. BP
Český zahraniční obchod podle metodiky pohybu zboží a změny vlastnictví Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. BP
Dopad krize na ekonomiku vybrané země Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. BP
Světový obchod s vybranou komoditou (komoditami) Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. BP
Vlastní téma podle dohody Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. BP
Zahraniční obchod dvou (a více) zemí Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. BP
Analýza vybraných aspektů vnější rovnováhy ekonomiky (ekonomik) Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. DP
Dopad krize na vybrané aspekty ekonomiky země Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. DP
Světová krize z hlediska ekonomické teorie Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. DP
Světový obchod podle metodiky pohybu zboží a změny vlastnictví Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. DP
Vlastní téma podle dohody Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. DP
Vybrané aspekty zahraničního obchodu dvou (a více) zemí Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. DP
Economic aspects of the US showbusiness Ing. Radek Čajka, Ph.D. BP
Měla by být zavedena společná hospodářská politika v rámci EU? Ing. Radek Čajka, Ph.D. BP
Posouzení přínosnosti přijetí jednotné evropské měny pro nové členské země EU (se zaměřením na Slovinsko a Slovensko) Ing. Radek Čajka, Ph.D. BP
Vliv probíhající ekonomické krize na proces měnové integrace v Evropě Ing. Radek Čajka, Ph.D. BP
Bankovní unie v Evropě jakožto prvek morálního hazardu Ing. Radek Čajka, Ph.D. DP
Pokročilé modely mezinárodního obchodu a jejich aplikace na ČR Ing. Radek Čajka, Ph.D. DP
Vlastní téma studenta (po schválení vedoucím) Ing. Radek Čajka, Ph.D. DP
Vliv dluhové krize na projekt evropské integrace Ing. Radek Čajka, Ph.D. DP
Investiční pobídky vybraného členského státu EU Ing. Iveta Černá, Ph.D. BP
Investiční pobídky vybraného státu Ing. Iveta Černá, Ph.D. BP
Budoucnost strukturálních fondů v EU Ing. Iveta Černá, Ph.D. DP
Budoucnost strukturálních fondů v zemích Visegradské čtyřky Ing. Iveta Černá, Ph.D. DP
Determinanty toků investic /do zemí Visegradské čtyřky Ing. Iveta Černá, Ph.D. DP
Energetické otázky v zemích Visegradské čtyřky Ing. Iveta Černá, Ph.D. DP
Visegradská čtyřka - postavení v EU Ing. Iveta Černá, Ph.D. DP
Čínská podnikatelská kultura Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Diplomatický protokol Ruska: historie a současnost Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Ekonomická diplomacie Ruska Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Ekonomické problémy současného Kyrgyzstánu Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Interkulturní komunikace a obchodní jednání ve vybrané zemi Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Obchodní a kulturní specifika současného Ruska, Ukrajiny, Řecka, Venezuely, Kuby, Arménie, Kazachstánu, Vietnamu Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Obchodní vztahy ČR s vybranou zemí Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Podnikatelské prostředí Kazachstánu (Arménie, Gruzie) Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Podnikatelské prostředí Ruska Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Postavení Brazílie na světovém trhu zemědělských surovin Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Postavení Maďarska na světovém trhu cukru Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Současné podnikatelské prostředí Bulharska Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Současné podnikatelské prostředí Kostariky a vztahy s ČR Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Specifika podnikání v Arménii Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Specifika podnikání v Kazachstánu Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Světový trh léků Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Světový trh loveckých zbraní a postavení ČR na tomto trhu Ing. Soňa Gullová, Ph.D. BP
Inovační politika Izraele Ing. Soňa Gullová, Ph.D. DP
Inovační politika SAE Ing. Soňa Gullová, Ph.D. DP
Systém státní podpory exportu ve vybraných zemích EU Ing. Soňa Gullová, Ph.D. DP
Zvláštnosti podnikatelského prostředí obchodní a kulturní zvyklosti vybrané země Ing. Soňa Gullová, Ph.D. DP
Brand Strategy of a Selected Product Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Budovaní značky vybrané firmy Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Customs Procedures in a Selected Country Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Delivery Conditions INCOTERMS in the International Sales Contract Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Export Conditions in a Selected Country Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Globální sourcing v mezinárodním obchode Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Investment Conditions in a Selected Country Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Komunikační strategie na trhu vybrané firmy Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Marketing Strategy of a Selected Company Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Payment Conditions in the International Sales Contract Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Strategické aliance v mezinárodním obchode Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
The Modes of Entry into the Foreign Market Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Transportations Procedures in a Selected Country Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Vstup vybrané transnacionální korporace na český trh. Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Vývozní marketing na trhy EU Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. BP
Budování mezinárodních dodavatelsko-odběratelských sítí vybrané multinacionální společnosti Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. DP
Exportní marketingová strategie vybrané české firmy. Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. DP
Interkulturální marketing na průmyslových trzích (B2B). Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. DP
Marketing Strategy in a Selected Country Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. DP
Strategie budování značky vybrané firmy na trzích EU Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. DP
Strategie značky vybrané mezinárodně operující společnosti Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. DP
Obchodování Kazachstánu se sousedními zeměmi Ing. Vít Hinčica, Ph.D. BP
Vlastní téma Ing. Vít Hinčica, Ph.D. BP
Vlastní téma (obchod, investice, doprava) Ing. Vít Hinčica, Ph.D. BP
EU Economic Diplomacy in Latin America, 2010 to 2016 Ing. Vít Hinčica, Ph.D. DP
Supí fondy a jejich vliv na vybrané ekonomiky Ing. Vít Hinčica, Ph.D. DP
Vítězná dekáda? Argentinská ekonomika od roku 2003 až po současnost (zhodnocení z hlediska mezinárodního obchodu) Ing. Vít Hinčica, Ph.D. DP
Vlastní téma Ing. Vít Hinčica, Ph.D. DP
Vulture Funds and their Impact on Selected Economies Ing. Vít Hinčica, Ph.D. DP
Any topic related to international marketing and marketing communication in Czech or English Ing. Petr Král, Ph.D. BP
Any topic related to international marketing and marketing communication in Czech or English Ing. Petr Král, Ph.D. DP
Analýza CSR aktivit firem na českém trhu, srovnání se zahraničím Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
analýza mezinárodní strategie značky Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
kulturní odlišnosti a hodnoty aplikované v marketingové strategii - aplikace v praxi Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
Marketingová strategie firmy na vybraném zahraničním trhu Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
Marketingová strategie Národního sdružení fenylketonuriků a jiných dědičných metabolických onemocnění Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
Marketingová strategie neziskových organizací Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
Marketingová strategie neziskových organizací s důrazem na segmentaci Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
Marketingová strategie v oblasti zdravotnictví Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
Možnosti zapojení Cause related marketing do strategie budování značky Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
Positioning značky na českém trhu Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
segmentace trhu - trendy, aplikace v marketingové strategii značky Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
Segmentace trhu zateplování domácností Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
Srovnání positioningu značky a jeho aplikace na českém a zahraničním trhu Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
vstup firmy na zahraniční trh - marketingová strategie, segmentace, positioning značky Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D. DP
Foreign trade commodity structure - Case study of a particular country prof. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D. DP
Macroeconomic Effects of Oil Price Fluctuations on Emerging and Developed Economies. prof. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D. DP
The Balance of Payments and the Foreign Exchange Rate prof. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D. DP
Obchodní vztahy Evropské unie a jednotlivých členských států s Ruskou federací doc. Ing. Václav Petříček, CSc. BP
Přístup českých firem na východní trhy doc. Ing. Václav Petříček, CSc. BP
Spolupráce bankovní a podnikatelské firmy doc. Ing. Václav Petříček, CSc. BP
Exportní politika ČR doc. Ing. Václav Petříček, CSc. DP
Klady a zápory investičních pobídek (srovnání se zahraničím) doc. Ing. Václav Petříček, CSc. DP
Podmínky podnikání v ČR ve srovnání s EU doc. Ing. Václav Petříček, CSc. DP
Podnikání v ČR ? byrokratická zátěž, instituce, agentury doc. Ing. Václav Petříček, CSc. DP
Podnikatelské prostředí v Ruské federaci ? stabilita, potencionální výhody pro ČR doc. Ing. Václav Petříček, CSc. DP
Význam členství ČR v EU (postavení ČR ve světovém obchodě) doc. Ing. Václav Petříček, CSc. DP
Exportní strategie vlády ČR na léta 2012-20 a její plnění doc. Ing. Alexej Sato, CSc. DP
Námořní doprava a český přeshraniční obchod doc. Ing. Alexej Sato, CSc. DP
Nové trendy v silníční kamionové dopravě doc. Ing. Alexej Sato, CSc. DP
Optimalizace daňového základu a repatriace zisku doc. Ing. Alexej Sato, CSc. DP
Rizika v přeshraničním obchodě a jejich prevence doc. Ing. Alexej Sato, CSc. DP
Analýza bilaterálních investičních dohod a jejich dopad na ekonomický rozvoj státu doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. BP
Analýza vybraného obchodního sporu - příčiny, průběh, výsledky a zdůvodnění (sporů je kolem 400, můžete si vybrat jakýkoli) doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. DP
Analýza vybraného sporu ve WTO doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. DP
Antidumping v mnohostranném obchodním systému WTO doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. DP
Mezníky vývoje Světové obchodní organizace doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. DP
Mnohostranná liberalizace obchodu službami ve WTO a její jednotlivé aspekty doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. DP
Mnohostranná liberalizace obchodu zemědělskými produkty ve WTO a její jednotlivé aspekty doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. DP
Práva k duševnímu vlastnictví v obchodních jednáních WTO doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. DP
Současný stav mnohostranných obchodních jednání ve WTO doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. DP
Vlastní téma z oblasti mezinárodního obchodu doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. DP
Význam technických a hygienických norem v mezinárodním obchodě doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. DP
WTO a rozvojové země doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. DP
Akceptována jsou rovněž vlastní témata diplomových prací - nutná konzultace doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. DP
Doing Business in the WB: Identifying Problems and Exploring Potentials Ing. Marija Zlatić, Ph.D. BP
Attitudes and Perceptions of Luxury on the Czech Market Ing. Marija Zlatić, Ph.D. DP
Digitalization and Luxury Ing. Marija Zlatić, Ph.D. DP
Luxury Brand Collaborations between Luxury and Premium brands Ing. Marija Zlatić, Ph.D. DP
Luxury Marketing Mix Applied to a Luxury Brand Ing. Marija Zlatić, Ph.D. DP
Luxury Marketing Strategy for Millennials Ing. Marija Zlatić, Ph.D. DP