International Finance and Business

Supervisor: doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. –  Department of Monetary Theory and Policy

Departments involved: Department of Monetary Theory and Policy (FFÚ/FFA), Department of International Business (FMV/FIR)

Content of the minor specialization: Specializace umožní studentům získat v ucelené podobě podrobnější znalosti a dovednosti v oblasti mezinárodních financí a mezinárodního byznysu. Předměty jsou orientovány na oblast analýzy finančních rizik a jejich řízení, využití devizových operací v rámci otevřené devizové pozice, rozhodování finančních a nefinančních společností v rámci financování mezinárodních projektů a správy portfolia aktiv, na řízení strategií a procesů komunikace firem v oblasti prodeje zboží a služeb na mezinárodních trzích a na řešení reálných problémů firem v oblasti mezinárodního byznysu. Absolventi vedlejší studijní specializace najdou široké uplatnění v nadnárodních či v exportně/importně orientovaných výrobních a obchodních firmách a ve finančním sektoru, zejména v komerčních bankách a ve společnostech spravujících aktiva.

More information HERE or on Facebook page of the minor specialization.