Doktorandi

Ing. Pavla Neumannová je absolventkou bakalářského a magisterského oboru Mezinárodní obchod. Během magisterského studia strávila semestr na přední švýcarské univerzitě v St. Gallen a získala ocenění ESOP, Excelentní studentské odborné práce. Na Katedře mezinárodního obchodu zpracovává disertační práci na téma mezinárodních aspektů trhů B2G. Věnuje se výuce předmětů Mezinárodní obchod v českém i anglickém jazyce. Zaměření závěrečných prací: témata korespondující s předmětem Mezinárodní obchod, mezinárodní trhy veřejných zakázek, marketing na trzích B2G.
       
Jméno a příjmení E-mail Ročník Téma disertační práce Garant Typ studia
Dipl.-Kfm. Michael Bahlesxbahm900@vse.cz
4
Success Factors of Standardized International Communication Campaignsprof. Ing. Hana Machková, CSc.kombinovaná
Ing. Pavla Neumannováxneup12@vse.cz
1
Mezinárodní trhy B2G - specifika, překážky vstupu a zapojení českých firemdoc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc.prezenční