Profil katedry

Katedra mezinárodního obchodu patří k největším katedrám na Vysoké škole ekonomické v Praze. KMO má velký podíl na výuce bakalářského i navazujícího magisterského studijního programu Mezinárodní obchod, garantuje výuku vedlejší specializace International Business Strategies a řadu předmětů v doktorském studijním programu Mezinárodní obchod.

Učitelé katedry jsou dobře jazykově vybaveni, a proto zajišťují i výuku řady předmětů v cizích jazycích v rámci mezinárodních programů CEMS, CESP, International Business – Central European Business Realities, M.A. Degree of Globalisation and European Integration a francouzského postgraduálního diplomu MBA – Master Management et Administration des Entreprises. Podílejí se na výuce smíšených skupin českých a zahraničních studentů, kteří na VŠE přijíždějí na semestrální výměnné pobyty, a výrazně tak přispívají k internacionalizaci Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Na katedře působí řada hostujících profesorů, např. z Wirtschaftsuniversität Wien, Université Jean Moulin Lyon 3, Audencia Nantes, ESCP Europe a další. Někteří učitelé katedry působí jako hostují profesoři v zahraničí.

KMO je dlouhodobě zapojena do zpracování výzkumného záměru FMV i do grantových projektů IGS. Členové KMO mají rozsáhlou publikační činnost, která je základem pro kvalifikační růst učitelů. Spolupráce KMO s praxí probíhá zejména formou účasti odborníků na výuce povinných a volitelných předmětů s identy MO. Významná je zejména spolupráce s partnerskými společnostmi VŠE 3M, L´Oréal, Komerční banka, Plzeňský Prazdroj a Škoda Auto.