Dotazník - Uplatnění absolventů FMV v praxi

Dotazník slouží k výzkumu prováděnému za účelem získání prestižní akreditace EPAS.

Předem děkujeme za spolupráci a podporu dalšího rozvoje studijních oborů na Fakultě mezinárodních vztahů.

doc. Ing. Štěpán Müller, CSc.
Děkan FMV

1. Který magisterský obor FMV jste absolvoval/a?

Mezinárodní obchod
Evropská integrace
Mezinárodní politika a diplomacie
Podnikání a právo
Politologie
Cestovní ruch

2. Ve kterém roce jste promoval/a?

2014
2013
2012
2010 - 2011
2008 – 2009
2006 – 2007
2005 a dříve

3. Ve kterém z následujících oborů pracujete?

Ekonomika a podnikové finance
Poradenské služby
Marketing a PR
Nákup, prodej
Zahraniční obchod (vývoz, dovoz)
Bankovnictví, pojišťovnictví, finanční zprostředkování
Účetnictví, daně, audit
Logistika, doprava, spoje
Lidské zdroje
Cestovní ruch
Právní služby
Věda, výzkum, školství
Jiný obor
Jsem nezaměstnaný/á

4. Jaká byla Vaše první pracovní pozice?

Administrativní funkce
Asistentská funkce
Nižší střední management
Vyšší střední management
Vrcholný management

5. Jaká je Vaše současná pracovní pozice?

Administrativní funkce
Asistentská funkce
Nižší střední management
Vyšší střední management
Vrcholný management

6. Jaká byla výše Vaší nástupní mzdy?

Pod 20 000 Kč
20 000 – 30 000 Kč
30 000 – 40 000 Kč
40 000 – 50 000 Kč
50 000 – 75 000 Kč
75 000 – 100 000 Kč
Nad 100 000 Kč

7. Jaká je současná výše Vaší průměrné měsíční mzdy?

Pod 20 000 Kč
20 000 – 30 000 Kč
30 000 – 40 000 Kč
40 000 – 50 000 Kč
50 000 – 75 000 Kč
75 000 – 100 000 Kč
Nad 100 000 Kč

8. Kde pracujete?

V ČR u české firmy
V ČR u zahraniční firmy
V ČR ve státním sektoru
V zahraničí
Podnikám v ČR
Podnikám mezinárodně

CAPTCHA Image
Vyplňte, prosím, bezpečnostní kód na obrázku: