1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Více... »

HledatZaměstnanci

Ing. Petr Král, Ph.D. je od roku 2014 vedoucím Katedry mezinárodního obchodu. Specializuje se na problematiku mezinárodního marketingu, zejména mezinárodní marketingové komunikace. Působil a působí jako hostující profesor na partnerských universitách v zahraničí (Francie, Rakousko, Lotyšsko, Čína, USA). Na VŠE vyučuje i v anglických programech International Business a CEMS. Je členem Faculty Group for Marketing v mezinárodní strategické alianci CEMS. Realizoval několik výzkumů a projektů ve spolupráci s korporátními partnery VŠE. Jako lektor působil a působí mj. v Exportní akademii Czech Trade a v kurzech Sportovní diplomacie organizovaných FMV ve spolupráci s Českým Olympijským Výborem. V praxi se věnuje zejména poradenství pro malé a střední české podniky, které expandují na německý trh.
Ing. Radek Čajka, Ph.D. se specializuje na problematiky finančního řízení a evropské měnové integrace. Působil a působí jako hostující profesor na partnerských univerzitách v zahraničí (Francie, Rakousko, USA, Čína). Na VŠE vyučuje téměř výhradně v anglickém jazyce, a to jak české studenty, tak i zahraniční výměnné studenty či v rámci mezinárodního programu CESP. Podílel se jako člen řídícího týmu na dvou akreditací EPAS na FMV. Od února 2016 zastává funkci proděkana pro zahraniční vztahy a PR.
Doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D. se své pedagogické i vědecko-výzkumné činnosti se zaměřuje především na oblast mezinárodních financí a obchodu. Pravidelně působí jako hostující profesor na prestižních zahraničních školách, jako např. Vienna University of Economics and Business Administration, Audencia Nantes School of Management a IAE Lyon, kde zajišťuje výuku ucelených volitelných i povinných předmětů. Je členem řídícího výboru středoevropské větve Akademie mezinárodního podnikání (AIB) i členem Evropské asociace mezinárodního podnikání (EIBA). Pracuje ve výkonných radách tuzemských impaktovaných a zahraničních recenzovaných časopisů a je členem vědeckých rad celkem čtyř ekonomických škol či fakult. Na VŠE vyučuje zejména v anglickém jazyce, a to jak české studenty, tak i zahraniční výměnné studenty či v rámci mezinárodního programu CESP a letních škol FMV. Od února 2016 vykonává funkci děkana Fakulty mezinárodních vztahů. Předtím působil jako proděkan pro vědu a doktorské studium i zástupce vedoucího Katedry mezinárodního obchodu. Je také dlouholetým garantem navazujícího magisterského oboru Mezinárodní obchod, s nímž získal a opakovaně obhájil prestižní mezinárodní akreditaci EPAS.
Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA, se specializuje na problematiky mezinárodního obchodu a mezinárodní ekonomie. Působil jako hostující profesor na partnerských univerzitách v zahraničí (Rakousko). Na VŠE vyučuje téměř výhradně v anglickém jazyce, a to jak české studenty, tak i zahraniční výměnné studenty či v rámci mezinárodního programu CESP. Podílel se jako řešitel týmu na projektu Mutual relations between the Republic of Korea and V4 countries in trade and investment ze strany VŠE. V r. 2014 jím vedený autorský kolektiv získal cenu rektorky VŠE za prestižní knižní publikaci.
Ing. Iveta Černá, Ph.D. se zaměřuje na problematiku mezinárodního obchodu, přímých zahraničních investic a mezinárodních obchodních operací. V letech 2007-2013 se podílela se řešení výzkumného záměru FMV Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti. Podílela se na získání první akreditace EPAS pro obor International Business.
Ing. Soňa Gullová, Ph.D. působí na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Specializuje se na problematiku obchodního a diplomatického protokolu, mezinárodního jednání a mezinárodního obchodu.
Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. se specializuje na problematiku marketingového řízení a strategie exportně-importních obchodních operací. Přednáší jako hostující profesor na partnerských universitách v zahraničí (Holandko, Německo, USA, Anglie, Rusko, Čína). Na VŠE vyučuje v českém, anglickém a ruském jazyce. Je autorem řady odborných publikací. Působil ve funkci marketingového manažera a obchodního ředitele v nadnárodních společnostech. Zaměření závěrečných prací: mezinárodní kupní smlouva, strategie vstupu na zahraniční trhy, strategický marketing, globální značky, multinacionální korporace.
Ing. Martin Jurek, Ph.D., MIM je odborný asistent na katedře mezinárodního obchodu Fakulty mezinárodních vztahů VŠE, kde vyučuje anglicky kurz Finanční řízení v mezinárodním podnikání. Strávil dva výzkumné semestry na Wirtschaftsuniversität ve Vídni a studijní rok v USA. Mezi jeho odborné specializace patří rodinné podnikání, internacionalizace firem a financování formou venture kapitálu/private equity. Martin je moderátorem kurzů International Federation for Family Development, která má status obecného konzultanta u hospodářské a sociální rady OSN. Zaměření závěrečných prací: rodinné podnikání, internacionalizace/vstup na zahraniční trhy, venture capital/private equity, finance a strategické řízení firmy, devizová expozice firmy a zajišťovací strategie.
Ing. Eva Křenková, Ph.D. se zaměřuje na oblast mezinárodního supply chain managementu, v rámci předmětu Mezinárodní obchodní operace pak zejména na problematiku mezinárodní přepravy zboží. Na VŠE vyučuje v českém a anglickém jazyce.
Doc. Ing. Mansoor Maitah Ph.D. et Ph.D. je absolventem Českého vysokého učení technického v Praze. V roce 2004 dokončil doktorské studium na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, obor mezinárodní ekonomické vztahy. V roce 2009 absolvoval doktorské studium na Institutu politických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, obor politologie. V roce 2011 habilitoval v oboru ekonomie.  Je makroekonomem a působí na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké škole ekonomické v Praze a na Provozně ekonomické fakultě, České zemědělské univerzity v Praze. Jako výzkumník a pedagog se zabývá makroekonomií a mezinárodní ekonomií. Je autorem řady monografií a desítek odborných studií publikovaných v řadě zemí. Podílel se na řešení mnoha národních i mezinárodních výzkumných projektů.
Ing. Iveta Němečková, Ph.D. se věnuje oblasti mezinárodních obchodních operací a řízení lidských zdrojů. Má mnohaletou praxi v oblasti zahraničního obchodu, bankovnictví a personálního poradenství. Řídila výzkumný projekt na téma problematiky firemní strategie na globalizovaných trzích a organizuje projekty s partnery z korporátní sféry.
Doc. Ing. Miroslava Zamykalová, CSc. se specializuje na problematiku mezinárodního marketingu, mezinárodního obchodního jednání a interkulturních vztahů. Mezinárodní zkušenosti získala také díky odborným stážím a absolvovaným kurzům na univerzitách a institucích v zahraničí (Francie, Velká Británie, Norsko, Itálie, Belgie). Na VŠE vyučuje i v anglických programech International Business. Je dlouholetou členkou České společnosti ekonomické. Návrhy témat kvalifikačních prací: Analýza a strategie činnosti vybrané firmy na domácím a zahraničním trhu, srovnání s konkurencí, Hospodářská spolupráce České republiky s vybranou zemí/oblastí, Podnikatelské prostředí, obchodní zvyklosti a kulturní specifika vybrané země/oblasti, Proces přípravy a zavádění výrobků na zahraniční trhy, Specifika obchodu a podnikání ve vybrané zemi/oblasti, spolupráce s ČR, Strategie vybrané firmy při vstupu na zahraniční trhy.
 

Jméno a příjmení E-mail Kancelář Telefon
Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D.xboli01@vse.czNB 215
+420 224 09 5283
Ing. Radek Čajka, Ph.D.xcajr01@vse.czNB 215
NB 208
+420 224 09 5283
+420 224 09 5218
Ing. Iveta Černá, Ph.D.cernai@vse.czNB 215
+420 224 09 5283
Ing. Lourdes Gabriela Daza Aramayo, Ph.D.xdaza01@vse.czNB 212
+420224095287
Ing. Soňa Gullová, Ph.D.gullova@vse.czNB 216
+420 224 09 5284
Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D.halik@vse.czNB 214
+420 224 09 5214
Ing. Vít Hinčica, Ph.D.xhinv02@vse.czNB 214
+420 224 09 5214
Ing. Martin Jurek, Ph.D.xjurm22@vse.czNB 237
+420 224 09 5268
Ing. Petr Král, Ph.D.kralp@vse.czNB 217
+420 224 09 5211
Ing. Eva Křenková, Ph.D.svae01@vse.czNB 213
+420 224 09 5288
Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D.lhom01@vse.czNB 235
+420 224 09 5641
prof. Ing. Hana Machková, CSc.machkova@vse.czNB 161
+420224095720
doc. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D. et Ph.D.xmaim900@vse.czNB 237
+420 224 09 5286
doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBAmuls00@vse.czNB 212
+420 224 09 5287
Ing. Františka Müllerovámullero@vse.czNB 212
+420 224 09 5287
Ing. Iveta Němečková, Ph.D.nemeci@vse.czNB 213
+420 224 09 5288
Ing. Květa Olšanová, Ph.D.xhavk02@vse.czNB 235
+420 224 09 5641
doc. Ing. Václav Petříček, CSc.petv01@vse.czNB 236
+420 224 09 5642
doc. Ing. Alexej Sato, CSc.sato@vse.czNB 213
+420 224 09 5288
doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc.sterbovl@vse.czNB 236
NB 168
+420224095738
+420 224 09 5642
+420224095750
doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.tauser@vse.czNB 204
NB 217
+420 224 09 5211
+420 224 09 5201
doc. Ing. Miroslava Zamykalová, CSc.zamykalo@vse.czNB 216
+420 224 09 5284
Ing. Marija Zlatić, Ph.D.qtism51@vse.czNB 236
+420 224 09 5642